Aşağıda yer alan bilgi ve belgeleri ek yaparak
eposta yolu ile başvuruda bulunabilirsiniz.

  • Özgeçmişiniz
  • Program Bilgileriniz (Sanatçı, Eser vb.)
  • Program Süreniz
  • Repertuarınız
  • Geçmiş etkinliklerinize ait video (youtube linki)

Please submit your application via email including below information and documents.

  • Resume
  • Program Info (Composer, Piece etc.)
  • Program Lenght
  • Repertoire
  • Past performance videos(youtube link)

info@thepodiumhall.com